úterý 28. dubna 2009

Jsme ovečky našich pastýřů

Všichni jsme ovečky našich pastýřů Paroubků, Topolánků, Klausů a dalších. Jsme zaslepeni vlastní neschopností si to uvědomit nebo to změnit. Díky vlastní pohodlnosti jsme lacino a oddaně manipulováni. Jsme neschopni širšího pohledu a jakékoliv konstruktivní akce.

Co dnes v politice nefunguje nebo je dokonce úplně špatně?
• preference svých osobních zájmů
• (téměř) neodvolatelnost
• (téměř) beztrestnost
• populismus
• zbrklá a krátkodobá řešení
• chybějící dlouhodobá strategie a zájem o stabilní řešení
• žádná odpovědnost vůči daným slibům
• ovládání názoru davu pomocí médií
• ideová zaslepenost
• povýšenost a arogance moci
• hrubost kampaní a projevů

Co s tím lze dělat?

Jak nekomunisticky, nesocialisticky vyjádřit, že politik zastupuje zájem lidí?

Velmi podobně jako manažer zastupuje zájem akcionářů. My všichni jsme akcionáři České republiky. Vkládáme do Českého státu svůj majetek a chceme, aby s ním management (politici) odpovědně a řádně hospodařili. Jestli ne, tak využijeme svých práv a neschopný management (politiky) vyhodíme na dlažbu.

(zneužívané slovo lid nemá komunistický základ, ale zastupuje pojem jako: my všichni, lidi, občané, voliči, skupiny, obce, regiony, všichni oprávnění .. v přirovnání řízení státu s řízením firmy lze chápat vyjádření „lid“ jako ekvivalent pro „akcionáři“)

Můj návrh na kodex nového politika:

1. nejvyšší pravomoc má lid
-má pravomoc nepřekračuje pravomoc lidu
-jsem jmenován do funkce z vůle lidu
-překročení pravomocí, cíle, odpovědnosti nebo priorit mne zbavuje funkce

2. cíle
-definuji dlouhodobé cíle na základě doporučení lidu, lid tyto cíle schvaluje
-cíle lze měnit jen silnější vůlí lidu (nežli byla původní vůle při stanovení cíle)
-klíčové cíle jsou dlouhodobé a překračují hranice života mé generace
-běžné cíle jsou v souladu s klíčovými cíly a překračující hranice volebního období

3. priority
-jednám v prospěch co největší skupiny lidí
-sleduji dlouhodobě funkční řešení v souladu s cíly
-osobní zájem nebo zájem mých nejbližších není důležitý

4. odpovědnost
-jsem odpovědný lidu a zástupcům lidu
-respektuji a zastupuji lid a jeho vůli
-jednám v prospěch lidu a jeho jménem
-jsem placen úměrně k mému výkonu a plnění cílů
-o mém jmenování, odvolání, úkolech a odměně rozhoduje lid

pátek 24. dubna 2009

Internetové stránky Nové strany

V minulém týdnu uzrála dlouho zvažovaná myšlenka založení Nové strany. V pátek byla zaregistrována internetová adresa a dnes tj. 24.dubna 2009 přesně po týdnu jsou na této adrese dostupné oficiální stránky. Ještě nejsou zcela dokonalé (na jejich dalším vývoji se bude průběžně pracovat, chybí hlavně fórum) splňují však základní informační účel dostatečně. Vaše šance, úplně Nová strana.

středa 22. dubna 2009

Původní text www stránek nováStrana.cz

Chceme být transparentní a to i v naši historii. Prapůvodní nultá verze obsahu www.novaStrana.cz, která byla publikována 17. dubna 2009 v den krystalizace záměru založit Novou stranu.

Vznik Nové strany
Nevyhnutelná nutnost změny české politiky nás přivedly ke vzniku Nové strany. Základní představy byly definovány přípravným výborem dne 17 dubna 2009. Tyto stránky budou průběžně aktualizovány a stanou se hlavním zdrojem informací o cílech a záměrech Nové strany.

Základní motto: Nová strana = Změna = Nový systém

Cíle Nové strany:
1.Základním cílem je revoluční změna sytému
2.Snížit daně o 50%
3.Snížit centralizaci moci
4.Zvýšit pravomoc regionů a obcí
5.Zvýšit státní ochranu občana proti podvodníkům
6.Zvýšit státní ochranu občana proti ztrátě základních příjmů
7.Zvýšit státní ochranu občana proti nečekaným událostem a ztrátě majetku
8.Zvýšit státní ochranu občana proti zdravotním problémům
9.Zjednodušit právní řád
10.Zjednodušit státní byrokracii
11.Zjednodušit a podpořit prostředí pro živnostníky a malé firmy
12.Podpořit soběstačnost státu, regionu a rodiny
13.Podpořit rozvoj nových technologií
14.Podpořit rovnováhu člověka s přírodou
15.Zvýšit bezpečnost
16.Zvýšit důležitost a funkčnost rodiny
17.Zvýšit morální standardy společnosti
18.Zavést nový systém, otevřenější a svobodnější, méně kontroly, více pomoci, více samostatnosti, více odpovědnosti

Vznik Nové strany:
Zájemci chtějící podpořit vznik Nové strany nechť nás kontaktují na . Organizujeme petici na její podporu.

Zájemci o členství v Nové straně, dobrovolníci chtějící podpořit Novou stranu a všichni zájemci chtějící přispět ke vzniku, myšlenkám nebo provozu Nové Strany jsou vítáni.

Kontakt: , tel.: 466.265.363, za přípravný výbor ing. Petr Rudzan, Pardubice (CZ), Sukova 1556

Nová strana bude kandidovat ve volbách do parlamentu v říjnu 2009.

V brzké době zde vznikne blog Nové strany, diskusní fórum Nové strany, stanovy Nové strany, cíle Nové strany, volební program Nové strany.

Nová strana se bude odlišovat od starých struktur. Nová strana nebude kopírovat politický styl ODS a ČSSD. Nová strana přinese změnu. Nová strana nebude stát na klišé rozdělení pravice a levice. Nová strana bude jako jediná vždy stát na straně voliče, pracovat pro voliče, bude hodnocena voličem a přinese Vám přímou demokracii. Bude reprezentovat zájmy občanů a bude pracovat pro občany. Nová strana se bude obětovat pro Vaši budoucnost, pro zájmy občanů, pro zájmy Vašich obcí, pro zájmy Vašich regionů v nastávající těžké době.

Nová strana Vám přináší naději.
Připojte se.

pondělí 20. dubna 2009

Založení blogu

Dnes, to je 20. dubna byl založen blog Nové strany. V danou chvíli je možné nás kontaktovat na novastrana(zavinac)gmail.com. Postupně vznikají internetové stránky na adrese NovaStrana.cz.